PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till svenska aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar bolagets utökade FDA-godkännande för solida tumörer i USA, marknadsgodkännandet i Mexiko, framsteg i godkännandeprocessen i Japan samt nyligen publicerade kliniska studier där PAXMANs skalpkylning levererat mycket goda resultat. Dessutom berättar bolagets VD Richard Paxman om bolagets medverkan vid ASCO, världens största onkologikonferens.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmanjun

 PAXMANs nyhetsbrev, som initialt publiceras varannan månad på svenska, utgör en del i bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-byrån Honeybadger. Samtliga utgåvor kommer att finnas tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor av nyhetsbrevet samt andra synpunkter.