PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. Nyhetsbrevet publiceras nu för första gången på både svenska och engelska.

Denna utgåva uppmärksammar bolagets starka delårsrapport, ett ökat fokus på att ansluta fler patienter i USA, den pågående installationen av de första systemen i Mexiko samt en ny långtidsstudie som bekräftar att skalpkylning kan skydda mot permanent håravfall efter cellgiftsbehandling.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmansepse

 PAXMANs nyhetsbrev, som initialt publiceras varannan månad, utgör en del i bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor kommer att finnas tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor av nyhetsbrevet samt andra synpunkter.