Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets starka utveckling i USA, Mexiko och globalt

PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. Nyhetsbrevet publiceras nu för första gången på både svenska och engelska. 

Denna utgåva uppmärksammar bolagets starka delårsrapport, ett ökat fokus på att ansluta fler patienter i USA, den pågående installationen av de första systemen i Mexiko samt en ny långtidsstudie som bekräftar att skalpkylning kan skydda mot permanent håravfall efter cellgiftsbehandling.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmansepse

 PAXMANs nyhetsbrev, som initialt publiceras varannan månad, utgör en del i bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor kommer att finnas tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor av nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram