PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för november 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar PAXMANs rekordstarka Q3-rapport, och bolagets VD Richard Paxman kommenterar den starka internationella försäljningstillväxten.

Nyhetsbrevet innehåller även artiklar om bolagets nyligen tecknade distributionsavtal för Israel och Rumänien, samt om att PAXMAN nu är inkluderad i MSCI Micro Cap Sweden Index.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxnov19se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets rekordstarka Q3-resultat samt distributionsavtal i Israel och Rumänien