Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram Paxmans riktade nyemission av 1 400 000 aktier till befintliga och nya aktieägare, inklusive Creades AB (publ), Alcur Fonder och Andra AP-fonden. Likviden från nyemissionen kommer att användas till att stärka bolagets finansiella ställning samt det fortsatta arbetet med genomförandet av Paxmans kommersialiseringsstrategi, inklusive införandet av en ny köp-och-faktura-affärsmodell i USA för att möjliggöra kostnadsersättning.

I nyhetsbrevet går det även bland annat att läsa om "Knowledge Transfer Partnership” (KPT), ett nytt samarbete mellan Paxman och University of Huddersfield inom utveckling av en medicinteknisk produkt för att motverka cellgiftsinducerade perifera nervskador (CIPN) med finansiering av Innovate UK, flertalet erhållna order för uppgraderingar och nyinstallationer i USA, Europa, Asien och Mellanöstern, samt att Paxmans skalpkylning inkluderats i en ny version av ett innovativt mobilt cancercenter som tagits fram av den brittiska välgörenhetsorganisationen Hope for Tomorrow.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxdec21se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om bolagets nyligen genomförda riktade nyemission om 77 MSEK