Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om bolagets nyligen genomförda riktade nyemission om 77 MSEK

Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram Paxmans riktade nyemission av 1 400 000 aktier till befintliga och nya aktieägare, inklusive Creades AB (publ), Alcur Fonder och Andra AP-fonden. Likviden från nyemissionen kommer att användas till att stärka bolagets finansiella ställning samt det fortsatta arbetet med genomförandet av Paxmans kommersialiseringsstrategi, inklusive införandet av en ny köp-och-faktura-affärsmodell i USA för att möjliggöra kostnadsersättning.

I nyhetsbrevet går det även bland annat att läsa om "Knowledge Transfer Partnership” (KPT), ett nytt samarbete mellan Paxman och University of Huddersfield inom utveckling av en medicinteknisk produkt för att motverka cellgiftsinducerade perifera nervskador (CIPN) med finansiering av Innovate UK, flertalet erhållna order för uppgraderingar och nyinstallationer i USA, Europa, Asien och Mellanöstern, samt att Paxmans skalpkylning inkluderats i en ny version av ett innovativt mobilt cancercenter som tagits fram av den brittiska välgörenhetsorganisationen Hope for Tomorrow.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxdec21se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram