PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för april 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar det nyligen erhållna marknadsgodkännandet i Japan, och bolagets VD Richard Paxman svarar på en del av de frågor som skickats in av aktieägare. Nyhetsbrevet inkluderar även information om den viktiga inkludering av skalpkylning i NCCNs riktlinjer för behandling av skalpkylning i USA.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmanaprse

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets marknadsgodkännande i Japan