PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för juni 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva uppmärksammas PAXMANs expansion i Sydamerika. Bolaget erhöll nyligen marknadsgodkännande i Brasilien och förväntar sig initiala order om minst 8 system, och i Argentina hölls ett officiellt lanseringsevent i Buenos Aires. Nyhetsbrevet innehåller även artiklar om expansion i Nya Zealand med tio system samt en nyligen erhållen utmärkelse inom effektiv design.

Missa inte heller att läsa PAXMANs årsredovisning för 2018 som nu finns publicerad på både svenska och engelska. Den innehåller intervjuer med flera av PAXMANs internationella partners inom distribution samt forskning och utveckling.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmanjunse

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Nyhetsbrevet gör nu sommaruppehåll och återkommer med nästa utgåva i september.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Sydamerika samt nyligen erhållet designpris