PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för oktober 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar PAXMANs expansion i Japan och inkluderar en intervju med en representant för bolagets distributör CMI som berättar om deras marknadsföring och förberedelser inför installationen av de första 50 skalpkylningssystemen i landet.

Nyhetsbrevet innehåller även artiklar om den framgångsrika lanseringen av PAXMANs Clinical Pioneer Program-utbildning i USA samt om nyligen genomförda och kommande event under oktober, som utnämnts till Breast Cancer Awareness Month.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxokt19se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Japan och aktiviteter under oktober – Breast Cancer Awareness Month