Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om bibehållen nivå för kostnadsersättning från CMS i USA under 2023

Paxman publicerar idag november månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i USA har publicerat det slutgiltiga beslutet som avser Hospital Outpatient Prospective Payment Systems (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2023. Beslutet kommer att påverka 3 411 sjukhus och cirka 5 500 ASC:er. I beslutet inkluderar CMS en tydlig definition av betalningsprocessen för skalpkylning samt fastställer en bibehållen ersättningsnivå om 1 850,50 USD för kalenderåret 2023. Detta är viktigt då det gör det möjligt för sjukhus att fakturera för skalpkylningstjänster och säkerställa tillgången till skalpkylning för Medicare-patienter.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman Limb Cryocompression System har valts ut av SWOG Cancer Research Network för att användas i en stor randomiserad klinisk fas III-studie i USA som finansieras av National Cancer Institute (NCI) och har som målsättning att utvärdera hur effektivt det är att använda kryoterapi och kompressionsterapi för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN), att Paxman rekommenderats för fortsatt certifiering efter en granskning enligt Medical Device Single Audit Program (MDSAP), ett nyligen erhållet marknadsgodkännande i Sydkorea samt att bolaget erhållit flertalet beställningar från nya och befintliga kunder runtom i världen.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxnov22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram