Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva lyfter fram att European Society for Medical Oncology (ESMO), den ledande europeiska professionella organisationen för medicinsk onkologi, nu inkluderar en kategori IIB-rekommendation av skalpkylning för att motverka håravfall hos patienter som behandlas med cellgifter i sina kliniska praktiska riktlinjer.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om bland annat en order om 10 skalpkylningssystem till Italien, att en klinisk studie med Paxmans skalpkylning har inletts i Sydkorea samt att bolagets skalpkylning uppmärksammas stort i rikstäckande media i Brasilien.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxdec20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om att skalpkylning nu rekommenderas i ESMOs europeiska kliniska riktlinjer för cancerbehandling