Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om att bibehållen Medicare-ersättningsnivå för skalpkylning föreslås för 2023

Paxman publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i USA har föreslagit Medicare-ersättningsnivåer för öppenvård samt Ambulatory Surgical Center-tjänster (ASC) för kalenderåret 2023. Om förslaget blir slutgiltigt utan förändringar skulle det innebära att skalpkylningsbehandlingar som faktureras enligt CPT-koden 0662T även fortsatt erhåller en ersättningsnivå om 1 850,50 USD. Det slutgiltiga beslutet kommer att publiceras tidigt i november.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman skalpkylning finns tillgängligt vid 6 av de 10 främsta cancersjukhusen i USA, beställningar från verksamheter i åtta delstater i USA, ett flertal kunder i Storbritannien samt från Frankrike, Schweiz och Singapore, lanseringen av Paxmans PSCS-system i Japan samt att bolagets distributörer i Colombia och Uruguay erhållit marknadsgodkännande för Paxmans skalpkylningssystem från respektive lands regulatoriska myndigheter som ansvarar för medicintekniska produkter.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxaug22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram