Paxman publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i USA har föreslagit Medicare-ersättningsnivåer för öppenvård samt Ambulatory Surgical Center-tjänster (ASC) för kalenderåret 2023. Om förslaget blir slutgiltigt utan förändringar skulle det innebära att skalpkylningsbehandlingar som faktureras enligt CPT-koden 0662T även fortsatt erhåller en ersättningsnivå om 1 850,50 USD. Det slutgiltiga beslutet kommer att publiceras tidigt i november.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman skalpkylning finns tillgängligt vid 6 av de 10 främsta cancersjukhusen i USA, beställningar från verksamheter i åtta delstater i USA, ett flertal kunder i Storbritannien samt från Frankrike, Schweiz och Singapore, lanseringen av Paxmans PSCS-system i Japan samt att bolagets distributörer i Colombia och Uruguay erhållit marknadsgodkännande för Paxmans skalpkylningssystem från respektive lands regulatoriska myndigheter som ansvarar för medicintekniska produkter.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxaug22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Paxman publicerar nyhetsbrev om att bibehållen Medicare-ersättningsnivå för skalpkylning föreslås för 2023