Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva lyfter fram den nyligen publicerade nyheten att amerikanska AMA har beslutat att införa två separata CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning. Införandet av dessa koder utgör ett viktigt steg framåt för Paxmans verksamhet och strategier med syfte att främja kostnadstäckning i USA, vilket förväntas leda till fortsatt expansion samt förbättrad patienttillgång till skalpkylning från Paxman.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om genomförda och planerade uppgraderingar och nya installationer i Storbritannien, samt att Paxman erhållit ett flertal internationella order med installation under Q1 2021. Dessa kommande internationella installationer inkluderar två PSCS1-system till prestigefyllda American Hospital of Paris i Frankrike samt sex ytterligare PSCS2-system till Brasilien.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjan21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om att American Medical Association (AMA) inför CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning