PAXMAN publicerar idag första utgåvan av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till svenska aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva inkluderar information om bolagets framtidsutsikter i USA, etableringen i Mexiko med Teva samt bolagets satsning på forskning och förstärkt möjlighet till kostnadstäckning (reimbursement) för skalpkylning i USA. För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmanmar
PAXMANs nyhetsbrev, som initialt publiceras varannan månad på svenska, utgör en del i bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-byrån Honeybadger. Samtliga utgåvor kommer att finnas tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor av nyhetsbrevet samt andra synpunkter.