PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för februari 2020 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar bolagets fortsatt starka orderflöde i Europa inklusive en order om 16 system till prestigefyllda Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannien samt tio system till bolagets distributör i Italien. Dessutom svarar VD Richard Paxman på aktieägarfrågor om bolagets nyligen publicerade bokslutskommuniké.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/PAXfeb20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev där VD Richard Paxman svarar på aktieägarfrågor om bolagets bokslutskommuniké