Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2023

Stark försäljningstillväxt och positivt EBITDA

Koncernens omsättning uppgick till 42,3 (27,9) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till 2,7 (-2,9) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -2,5 (-6,2) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,13 (-0,33) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -8,3 (-8,9) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till 12,8 (46,2) Mkr vid periodens utgång.

Under de tre första månaderna installerade PAXMAN totalt 140 (99) skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 162 system i orderboken.

Väsentliga händelser under perioden

  • I januari meddelade bolaget att certifiering erhållits enligt EU Medical Device Regulation (MDR) från det officiella standardiseringsorganet British Standards Institution (BSI). Detta bekräftar bolagets åtagande gentemot marknaden, kunderna och – viktigast av allt – patienterna, som kommer att kunna fortsätta att dra fördel av användningen av Paxman Scalp Cooling System.
  • I januari startades koncernbolaget Paxman Canada Inc., som ett bolag med säte i provinsen Ontario. Efter en framgångsrik pilot för verksamheten under 2021 och 2022 togs beslutet att lansera fullt ut i Kanada och starta ett bolag för detta. Bolaget kommer att använda sig av en hybrid-affärsmodell som erbjuder betaltjänster utförda av Paxmans personal vid stora akademiska center och cancercenter med stora patientvolymer samt försäljning av kapitalutrustning till mindre regionala cancercenter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Paxman deltog på sin första mässa i samband med marknadsföring och marknadsföring av bolaget och dess produkter i Kina. Paxman, tillsammans med bolagets partner Concord Medical, ställde ut på BEYOND 2023 International Technology Innovation Expo i Macau. Mässan genomfördes på Venetian Macao Convention and Exhibition Centre under 3 dagar den 10-12 maj 2023.
  • Paxman har skeppat sina första kryokompressionssystem (Paxman Limb Crycocompression System, PLCS) för användning i kliniska studier till USA under april och maj månad inför inledningen av studien ICE COMPRESS: Randomized Trial of Limb Cryocompression versus Continuous Compression versus Low Cyclic Compression for the Prevention of Taxane-Induced Peripheral Neuropathy. Bland de första institutionerna som deltar finns Columbia University Medical Center, University of Washington Medical Center och Caromont Regional Medical Center.
Paxman Q1 2023 SVE 230523 Paxman Q1 2023 SVE 230523
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram