Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2019

Allt starkare siffror kombinerat med kraftfull global expansion

Koncernens omsättning uppgick till 17,8 (11,0) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till 0,9 (-0,6) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -0,5 (-1,7) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,03 (-0,10) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,2 (-6,8) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till -18,5 (-1,2) Mkr vid periodens utgång.

Under årets första kvartal tecknade PAXMAN ett avtal om forskningssamarbete med Nationella universitetssjukhuset i Singapore, avseende utveckling av ett portabelt kylnings- och kompressionssystem för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Målsättningen är att ha en prototyp redo för kliniska studier under Q2 2020. I mitten av februari tecknades ytterligare ett viktigt forskningsavtal, då PAXMAN tillsammans med universitetet i Huddersfield öppnade världens första forskningscenter för skalpkylning. I slutet av mars erhöll PAXMAN marknadsgodkännande (Shonin) i Japan. Godkännandet omfattar samtliga solida tumörer och innebär att bolaget nu kan intensifiera sina marknadsaktiviteter på världens näst största medicintekniska marknad.

Efter kvartalets slut erhöll PAXMAN en order om 20 skalpkylningssystem till Japan, endast två veckor efter marknadsgodkännandet. I mitten av maj meddelade bolaget att man uppnått ännu en viktig milstolpe i bolagets historia då man installerat eller tecknat leveransavtal om mer än 500 skalpkylningssystem i USA bara två år efter erhållet FDA-godkännande.

Webbsända intervjuer
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs kvartalsbokslut via två olika webbsända intervjuer efter offentliggörandet. Intervjuerna kommer att finnas på www.playdirekt.se respektive www.kanzan.se inom kort.

Q1 2019 Sw Q1 2019 Sw
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram