Stabil omsättning trots den pågående pandemin

Tredje kvartalet 2020
Koncernens omsättning uppgick till 17,7 (22,9) Mkr under årets tredje kvartal, och EBITDA till -0,1 (5,1) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -4,2 (0,8) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,26 (0,05) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -3,7 (-4,2) Mkr under årets tredje kvartal, och nettokassan uppgick till -41,9 (-27,3) Mkr vid periodens utgång.

Januari – september 2020
För årets nio månader uppgick koncernens omsättning till 59,8 (62,5) Mkr, och EBITDA till 6,5 (7,0) Mkr. Nettoresultatet för de tre kvartalen uppgick till -8,1 (0,6) Mkr, och resultat per aktie till -0,51 (0,04) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -12,1 (-15,7) Mkr för perioden januari – september och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -5,3 (-13,5) Mkr, i huvudsak relaterade till expansionen i USA.

Under årets nio månader installerade PAXMAN totalt 276 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 72 system i orderboken.

Väsentliga händelser
Under perioden uppdaterade European Society for Medical Oncology (ESMO) tillsammans med European Oncology Nursing Society (EONS) och European Association of Neuro-Oncology (EANO) sina kliniska riktlinjer för cellgiftsinducerade perifera nervskador (CIPN) med kylningsbehandling som en rekommenderad förebyggande åtgärd. Även Cancer Australia uppdaterade sina riktlinjer för hantering av tidig bröstcancer så att de nu inkluderar skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling för att minska risken för håravfall hos patienter som erhåller cellgiftsbehandling.

Efter periodens utgång godkände den sydkoreanska läkemedelsmyndigheten MFDS en öppen randomiserad studie av Paxmans PSCS-system i samband med cellgiftsinducerat håravfall hos bröstcancerpatienter vid prestigefyllda Samsung Medical Center. Studien kommer att undersöka patienter inom åldersgruppen 20-69 år som nyligen diagnosticerats med kategori I-III-bröstcancer.
I slutet av oktober meddelade Paxman att den amerikanska hälsovårdsorganisationen AMAs redaktionella panel som arbetar med så kallade CPTkoder har beslutat att införa en kategori III-kod för skalpkylning. AMAs beslut är betydelsefullt för patienter över hela USA och förväntas förstärka skalpkylningens roll som en signifikant del av högkvalitativ cancervård för vårdgivare, samt säkerställa en kraftigt utökad tillgång för patienter. Vårdgivare och andra hälsovårdsaktörer förväntas kunna börja använda CPTkod(er) för skalpkylning den 1 juli 2021.

Virituellt Q&A-event med VDn den 25 november
Eventet inleds kl 17.00 CET med en kort presentation av bolagets delårsrapport för Q3 2020 följt av en Q&A med VD Richard Paxman. Aktieägare, investerare och andra intressenter är välkomna att delta.
Alla som önskar delta måste anmäla sig senast den 25 november kl 12:00 CET, vilket görs via denna länk: https://paxmanscalpcooling.zoom.us/webinar/register/WN_n2sT-RAgRsqxcx4xwKRaLA

PAXMAN Q3 2020 SVE