Ytterligare ett rekordkvartal

Tredje kvartalet 2019
Koncernens omsättning uppgick till 22,9 (16,0) MSEK under perioden juli – september, vilket innebar ytterligare ett kvartalsrekord och en tillväxt med 43 % jämfört med föregående år. Under samma period uppgick EBITDA till 4,4 (1,1) MSEK. Årets tredje kvartal genererade ett positivt nettoresultat om 0,8 MSEK (-0,3 MSEK föregående år), och ett resultat per aktie om 0,05 (-0,02) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -4,9 (-3,5) MSEK för perioden juli – september och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -4,6 (-3,9) MSEK, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Januari – september 2019
Under årets första nio månader uppgick koncernens omsättning till 62,5 (39,6) MSEK, vilket innebär att den nu är högre än för helåret 2018 trots att det återstår ett helt kvartal av 2019. EBITDA uppgick under samma period till 7,6 (0,7) MSEK. Efter nettovinsten i Q3 är även det ackumulerade nettoresultatet positivt och uppgick till 0,6 (-2,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,18) kr för perioden januari – september. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -15,1 (-13,8) MSEK för perioden januari – september och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -13,5 (-12,8) MSEK, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Under årets första nio månader installerade PAXMAN totalt 454 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 162 system i orderboken. PAXMAN har därmed förstärkt sin position som överlägsen global marknadsledare under 2019. PAXMAN är även den enda leverantören som kan erbjuda ett marknadsgodkänt (Shonin) skalpkylningssystem i Japan, världens näst största enskilda marknad.

Väsentliga händelser

  • I augusti erhöll PAXMAN marknadsgodkännande i Sydafrika för den senaste modellen av sitt skalpkylningssystem. Detta innebär att bolaget förväntar sig ett ökande orderflöde från sin sydafrikanska distributör Pharmacentrix under resten av året samt under 2020.
  • I augusti tecknade PAXMAN även ett distributionsavtal för Pakistan med bolaget Varitron. Avtalet utökar PAXMANs globala räckvidd med en marknad som omfattar 220 miljoner invånare och nästan 200 000 nya cancerfall per år.
  • I september erhöll PAXMAN en order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Totalt har PAXMAN därmed erhållit order om 50 system till Japan sedan marknadsgodkännande (Shonin) erhölls i slutet av mars 2019.

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs kvartalsbokslut via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort.

PAXMAN Q3 SVE