Contact

PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2019

Lönsamt kvartal med omsättningsrekord

Andra kvartalet 2019
Koncernens omsättning uppgick till 21,7 (12,6) Mkr under perioden april – juni, och kvartalet blev därmed bolagets starkaste hittills. Under samma period uppgick EBITDA till 2,3 (0,2) Mkr. Årets andra kvartal genererade ett positivt nettoresultat om 0,3 Mkr (-0,9 Mkr föregående år), och ett resultat per aktie om 0,02 (-0,05) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -3,9 (-3,6) Mkr för perioden april – juni och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -4,7 (-5,2) Mkr, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Första halvåret 2019
Under årets första sex månader uppgick koncernens omsättning till 39,5 (23,6) Mkr, och EBITDA till 3,2 (-0,4) Mkr. Nettoresultatet för halvåret uppgick till -0,2 (-2,5) Mkr, och resultat per aktie till -0,01 (-0,16) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -10,1 (-10,4) Mkr för perioden januari – juni och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -8,9 (-8,9) Mkr, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Under årets första sex månader installerade PAXMAN totalt 283 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 200 system i orderboken.

Väsentliga händelser
Under andra kvartalet fortsatte PAXMANs globala expansion genom bl.a. en order om 20 skalpkylningssystem till Japan strax efter marknadsgodkännandet (SHONIN). I mitten av maj uppnådde bolaget ytterligare en viktig milstolpe i form av drygt 500 installerade och/eller beställda system i USA. I juni erhölls marknadsregistrering för senaste versionen av PAXMANs system i Brasilien, bolagets femte största marknad. Under augusti månad har bolaget erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika, samt tecknat ett strategiskt viktigt distributionsavtal för Pakistan.

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs delårsbokslut via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort.

PAXMAN Q2 SVE PAXMAN Q2 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram