Contact

PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2017

Årets andra kvartal präglas av stark tillväxt och flera viktiga milstolpar

Koncernens omsättning uppgick till 14,0 Mkr per den 30 juni, varav 7,1 Mkr avser årets andra kvartal. Nettovinsten uppgick till 1,8 Mkr per den 30 juni, varav 0,7 Mkr avser perioden april - juni. Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr för årets första sex månader. Resultatet har under årets andra kvartal belastats med kostnader för marknadslanseringen i USA. Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -5 699 Mkr, varav -3 184 Mkr avser årets andra kvartal. Soliditeten vid periodens utgång var 84,1 %.

Under årets andra kvartal erhöll PAXMANs skalpkylningssystem godkännande av den amerikanska myndigheten FDA, och i början av juni erhöll bolaget sin första order på den amerikanska marknaden. Strax därefter noterades bolaget på Nasdaq First North, och några dagar senare erhöll bolaget sin hittills största order, från Texas Oncology. I slutet av juni godkändes PAXMANs skalpkylningssystem för försäljning i Taiwan. 

Efter rapportperiodens utgång har PAXMANs system även erhållit godkännande från ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Under augusti överträffade bolaget 50 % av sitt uppnådda mål för de första tolv månaderna på den amerikanska marknaden, då orders på totalt 127 system erhållits sedan FDA-godkännandet i april. 

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram