Paxman publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen på svenska samt en förkortad engelsk version finns tillgänglig på Paxmans webbplats. Det går även att beställa en utskriven kopia av årsredovisningen genom att e-posta namn och postadress till bolagets CFO Emelie Gustafsson, emelie.gustafsson@paxman.se.

Använd länkarna nedan för att läsa årsredovisningen.

Svensk version: https://bit.ly/paxar20se
Engelsk förkortad version: https://bit.ly/paxar20en

Årsredovisningen har tagits fram i samarbete med Paxmans IR-kommunikationspartner Honeybadger, https://www.honeybadger.se

PAXMAN ÅR 2020 SVE