Contact

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2022

PAXMANs starkaste år hittills

Fjärde kvartalet 2022
Koncernens omsättning uppgick till 40,7 (29,3,) MSEK för årets fjärde kvartal, vilket innebär en ökning med 39% jämfört med samma period föregående år. I jämförelse mellan samma perioder visar även intäkterna i USA en ökning med hela 21%.
För perioden uppgick EBITDA till 12,8 (4,2) MSEK. Årets fjärde kvartal levererade ett negativt nettoresultat om -9,8 MSEK (-1,3 MSEK), i de finansiella kostnaderna ingår en valutaförlust om -16,8 MSEK för kvartalet jämfört med en valutaförlust om -1,2 MSEK under Q4 2021. Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,07) SEK för kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -7,8 (-4,7) MSEK för perioden oktober–december och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -6,8 (-5,8) MSEK.

Januari–december 2022
För helåret uppgick koncernens omsättning till 145,9 (96,2) MSEK. EBITDA uppgick under samma period till 16,2 (2,8) MSEK. Nettoresultatet för året landade på -10,3 (-12,8) MSEK, och resultat per aktie på -0,54 (-0,73) SEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -34,0 (-28,6) MSEK och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -35,7 (-23,8) MSEK.

Under året installerade PAXMAN totalt 528 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 217 system i orderboken per den 23 februari 2023.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • I november meddelade Paxman att bolaget valts ut av SWOG Cancer Research Network, en oberoende global gemenskap för cancerforskning som designar och genomför offentligt finansierade kliniska prövningar, där Paxman Limb Cryocompression System (PLCS) ska användas i en prospektivt utformad studie som tittar på förebyggande av cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN).
  • I november meddelade Paxman att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) publicerat det slutgiltiga beslutet som avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2023.
  • I slutet av kvartalet meddelade bolaget att de har inlett ett samarbete med Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC. (“Arrowhead”) med syfte att tillhandahålla tjänster avseende investerarrelationer till bolaget samt utveckla dess internationella marknadsmedvetenheten. Arrowhead kommer att bistå Paxman med råd om dess internationella kapitalmarknadsstrategi och har anlitats för att bland annat utöka intresset för företaget och investerarnas engagemang.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I januari meddelade bolaget att certifiering erhållits enligt EU Medical Device Regulation (MDR) från det officiella standardiseringsorganet British Standards Institution (BSI). Detta bekräftar bolagets åtagande gentemot marknaden, kunderna och – viktigast av allt – patienterna, som kommer att kunna fortsätta att dra fördel av användningen av Paxman Scalp Cooling System.
Paxman Q4 2022 SVE Paxman Q4 2022 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram