Contact

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2019

2019 blev ett starkt tillväxtår för PAXMAN

Fjärde kvartalet 2019
Koncernens omsättning uppgick till 22,8 (18,4) MSEK under perioden oktober–december. Omsättningen under Q4 var i linje med rekordkvartalet Q3, och PAXMAN lyckades därmed upprätthålla en imponerande tillväxttakt jämfört med 2018 hela året ut. Under perioden uppgick EBITDA till -0,5 (-0,8) MSEK. Årets fjärde kvartal levererade ett positivt nettoresultat om 2,1 MSEK (-4,3 MSEK föregående år), och ett resultat per aktie om 0,13 (-0,26) SEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -2,4 (-4,1) MSEK för perioden oktober–december och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -3,5 (-3,3) MSEK, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Januari–december 2019
Under helåret 2019 uppgick koncernens omsättning till 85,3 (58,0) MSEK, en ökning med 47 % jämfört med föregående år. PAXMAN överträffade därmed sitt eget tillväxtmål om 25 % för helåret 2019 med ordentlig marginal. EBITDA uppgick under samma period till 7,1 (-0,1) MSEK. Nettoresultatet för året landade på 2,8 (-7,1) MSEK, och resultat per aktie på 0,17 (-0,44) SEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -17,5 (-17,9) MSEK och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -17,0 (-16,1) MSEK, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Under 2019 installerade PAXMAN totalt 597 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 125 system i orderboken per den 14 februari 2020. PAXMAN har därmed förstärkt sin position som överlägsen global marknadsledare under hela 2019. Orderboken i början av 2020 indikerar en fortsatt stark global utveckling, med en stabil fördelning mellan regioner där bolaget främst erhåller intäkter vid försäljning av själva systemen och regioner där merparten av intäkterna erhålls över tid.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • I början av december informerade PAXMAN att nordiska kapitalförvaltaren Bankinvest förvärvat 200 000 aktier i bolaget. Bolaget erhöll därmed en nordisk institutionell ägare som förvaltar tillgångar värda över 106 miljarder DKK.
  • I december erhöll PAXMAN marknadsgodkännande i Argentina för bolagets senaste skalpkylningssystem PSCS, med order om 8 skalpkylningssystem för omgående leverans.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I januari meddelade PAXMAN att bolaget utsett Emelie Gustafsson till ny CFO med tillträde den 1 mars 2020. Bolagets nuvarande CFO Eva Jonasson lämnar bolaget på egen begäran för att gå i pension den 29 februari.
  • I februari tecknade PAXMAN avtal om en checkkredit om 20 MSEK. Krediten kommer att fungera som ytterligare buffert vid behov för att upprätthålla bolagets nuvarande expansionstakt i USA.

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs bokslutskommuniké via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort.

PAXMAN Q4 SVE Final PAXMAN Q4 SVE Final
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram