Contact

PAXMAN publicerar årsredovisning för 2018

PAXMAN har nu offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande, och kan laddas ner från bolagets hemsida http://www.paxman.se/investerare-centrum/finansiell-information/. Det går också att beställa en tryckt version genom att skicka epost till eva.jonasson@paxman.se och uppge sin postadress.
En förkortad version av årsredovisningen kommer inom kort även att finnas tillgänglig på engelska, på bolagets hemsida.

Årsredovisningen har producerats i samarbete med PAXMANs IR-partner Honeybadger, http://www.hbadger.se.

190507 PAXMAN ÅR 190507 PAXMAN ÅR
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram