PAXMAN har nu offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande, och kan laddas ner från bolagets hemsida http://www.paxman.se/investerare-centrum/finansiell-information/. Det går också att beställa en tryckt version genom att skicka epost till eva.jonasson@paxman.se och uppge sin postadress.
En förkortad version av årsredovisningen kommer inom kort även att finnas tillgänglig på engelska, på bolagets hemsida.

Årsredovisningen har producerats i samarbete med PAXMANs IR-partner Honeybadger, http://www.hbadger.se.

190507 PAXMAN ÅR