PAXMAN offentliggör härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande, och kan laddas ner från bolagets hemsida http://www.paxman.se/investerare-centrum/finansiell-information/. Det går också att beställa en tryckt version genom att skicka epost till eva.jonasson@paxman.seoch uppge sin postadress.

En förkortad version av årsredovisningen finns även tillgänglig på engelska, på bolagets hemsida.

Årsredovisningen har producerats i samarbete med PAXMANs IR-partner Honeybadger, http://www.hbadger.se.