Contact

PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA

PAXMAN meddelar att bolaget nu har installerat eller tecknat leveransavtal om mer än 500 skalpkylningssystem mot håravfall vid cellgiftsbehandling i USA, bara två år efter erhållet FDA-godkännande. Bolaget arbetar nu för att främja storskalig kostnadstäckning för behandlingen.

De senaste installationerna i USA inkluderar ytterligare skalpkylningssystem hos kliniker tillhörande the Mayo Clinic i Minnesota, Arizona, Florida och Wisconsin samt hos Memorial Sloan Kettering och Dana-Farber Cancer Institute. Skalpkylningssystem från PAXMAN finns nu installerade på, eller på väg till, 259 cancerkliniker i 37 delstater.

– Det är oerhört inspirerande att få bidra till en förbättrad livskvalitet och en ökad känsla av kontroll hos så många patienter i USA tillsammans med framstående sjukhus och cancercenter. Vår förhoppning är nu att skalpkylning kan bli tillgängligt oavsett patientens ekonomiska situation, och det finns tydliga tecken på att utvecklingen går i rätt riktning, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Ett viktigt steg på vägen mot att hälsovårdsförsäkringar täcker kostnaden togs i mars 2019 då National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) inkluderade skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling mot håravfall i sina riktlinjer för behandling av invasiv bröstcancer. Dessutom meddelades det den 10 maj att representanthuset i delstaten Texas röstat för ett lagförslag (Texas H.B. 3984) som gör det obligatoriskt för hälsovårdsprogram att täcka kostnader för skalpkylning. Nästa steg är en omröstning i Texas andra kammare, senaten, och slutligen måste lagförslaget undertecknas eller godkännas av guvernören. PAXMAN har installerat mer än 75 skalpkylningssystem i Texas, och ytterligare system väntar på leverans. Ett positivt utfall för det här lagförslaget skulle utgöra ett kraftfullt meddelande till övriga delstater i USA att införa liknande lagstiftning.

Mer information om lagstiftningsprocessen i Texas finns på https://house.texas.gov/about-us/bill/

PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram