PAXMAN meddelar att bolaget nu har installerat eller tecknat leveransavtal om mer än 500 skalpkylningssystem mot håravfall vid cellgiftsbehandling i USA, bara två år efter erhållet FDA-godkännande. Bolaget arbetar nu för att främja storskalig kostnadstäckning för behandlingen.

De senaste installationerna i USA inkluderar ytterligare skalpkylningssystem hos kliniker tillhörande the Mayo Clinic i Minnesota, Arizona, Florida och Wisconsin samt hos Memorial Sloan Kettering och Dana-Farber Cancer Institute. Skalpkylningssystem från PAXMAN finns nu installerade på, eller på väg till, 259 cancerkliniker i 37 delstater.

– Det är oerhört inspirerande att få bidra till en förbättrad livskvalitet och en ökad känsla av kontroll hos så många patienter i USA tillsammans med framstående sjukhus och cancercenter. Vår förhoppning är nu att skalpkylning kan bli tillgängligt oavsett patientens ekonomiska situation, och det finns tydliga tecken på att utvecklingen går i rätt riktning, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Ett viktigt steg på vägen mot att hälsovårdsförsäkringar täcker kostnaden togs i mars 2019 då National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) inkluderade skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling mot håravfall i sina riktlinjer för behandling av invasiv bröstcancer. Dessutom meddelades det den 10 maj att representanthuset i delstaten Texas röstat för ett lagförslag (Texas H.B. 3984) som gör det obligatoriskt för hälsovårdsprogram att täcka kostnader för skalpkylning. Nästa steg är en omröstning i Texas andra kammare, senaten, och slutligen måste lagförslaget undertecknas eller godkännas av guvernören. PAXMAN har installerat mer än 75 skalpkylningssystem i Texas, och ytterligare system väntar på leverans. Ett positivt utfall för det här lagförslaget skulle utgöra ett kraftfullt meddelande till övriga delstater i USA att införa liknande lagstiftning.

Mer information om lagstiftningsprocessen i Texas finns på https://house.texas.gov/about-us/bill/

PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA