PAXMAN meddelar att bolaget har uppnått sin målsättning i USA om att installera eller teckna leveransavtal om minst 250 skalpkylningssystem inom ett år efter FDA-godkännandet i april 2017. Milstolpen uppnåddes genom tecknandet av ett nytt avtal med ett av USAs tio främsta cancercenter enligt ansedda US News & World Reports årliga utvärdering.

Inklusive det senaste avtalet, som omfattar tre system, har PAXMAN nu installerat eller tecknat leveransavtal i USA som omfattar totalt 250 kylningssystem vid 121 cancerkliniker. PAXMAN Scalp Cooling System är som tidigare meddelats tillgängligt vid samtliga av de fem främsta cancercentren i USA. Det är nu även tillgängligt vid sex av de tio främsta cancercentren i landet.

– Jag är verkligen stolt över att vara med om att uppnå denna otroliga framgång tillsammans med hela PAXMAN-teamet. Vi har kommit så här långt genom hårt arbete och målmedvetenhet, och vi är ännu bara i början av vår globala tillväxtresa, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

Under resten av 2018 kommer PAXMAN att fortsätta fokusera på bolagets kontrollerade globala expansion med USA som en av de viktigaste regionerna. Tillväxtpotentialen i landet är fortsatt betydande då det finns ett stort antal cancerkliniker som ännu inte omfattas av något avtal med PAXMAN. Samtidigt väntar bolaget på att FDA skall godkänna en inlämnad ansökan om att utöka PAXMANs nuvarande tillstånd till att även omfatta solida tumörer.

– Ett utökat FDA-godkännande skulle omgående göra PAXMANs adresserbara marknad i USA flera gånger större än den är idag. När så sker blir det aktuellt att överväga en ny konkret målsättning för 2018, utöver att öka livskvaliteten och bidra med en känsla av kontroll till fler cancerpatienter än någonsin tidigare, säger Richard Paxman.