PAXMAN AB (publ) har överträffat 50 % av sitt uttalade mål för etableringen i USA, då bolaget nu erhållit order på sitt 127:e system till den amerikanska marknaden.  Målet är att leverera 250 system under den närmaste tolvmånadersperioden, räknat från FDA-godkännandet i april i år.

Samtliga 127 system beräknas vara installerade och i drift innan september månads utgång. Bolaget erbjuder redan skalpkylning på mer än 20 cancerkliniker. PAXMAN samarbetar i dagsläget med Arizona Oncology, Compass Oncology, Hardin Memorial Health, Oncology Hematology Care (OHC), Pinnacle Health, , RCCA, RMCC, Seattle Cancer Care Alliance, South Florida Oncology, Summit Medical Group, Texas Oncology, UCSD Encinitas, UW Health, Virginia Cancer Specialists samt White Plains Hospital.

Efter framgångsrika installationer av bolagets skalpkylningssystem hos RMCC kunde den första patienten behandlas i juni. Sedan dess har användandet ökat stadigt, samtidigt som bolaget noterar ett starkt intresse för skalpkylning bland både patienter och vårdgivare.

"Då våra första leveranser till USA ägde rum så sent som i juni känns det självklart tillfredsställande att vi så snabbt nått mer än halvvägs mot vårt uppsatta mål om 250 system inom tolv månader, i synnerhet som detta innebär att vi redan nu kan erbjuda skalpkylning till ett stort antal patienter i USA. När tillväxttakten ökar ytterligare kommer vi att lägga ännu mer resurser på att få kostnaden för skalpkylning att ingå i försäkringsbolagens ersättningssystem, för att säkerställa att alla patienter som önskar skalpkylning verkligen får tillgång till detta.

I början av augusti gjorde PAXMAN ytterligare två viktiga framsteg i USA. Vi öppnade vår "PAXMAN Hub" där vi tar hand om patienten genom hela skalpkylningsprocessen, från administration, fakturering och logistik till råd, stöd och kontakter med vårdgivare. Vi lanserade även vår nya hemsida som byggts enbart för den amerikanska marknaden, www.PaxmanUSA.com, avsedd att fungera som ytterligare stöd för såväl patienter som vårdgivare", säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.