Contact

Paxman meddelar att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har bibehållit ersättningsnivån för skalpkylning för 2023.

Paxman tillkännager idag att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har publicerat det slutgiltiga beslutet som avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2023. Detta kommer att påverka 3411 sjukhus och cirka 5 500 ASC.

I OPPS beslut som meddelades 1 november 2022 har CMS gett en tydlig definition av betalningsprocessen för skalpkylning. OPPS beslut lyder: "CPT-vägledningen anger att CPT-kod 0662T ska faktureras en gång per kemoterapisession, vilket vi tolkar som en gång per kemoterapikur. Därför, om en kemoterapikur omfattar 6 eller 18 sessioner, bör HOPD-läkare rapportera CPT 0662T endast en gång för dessa 6 eller 18 terapisessioner. För kalenderår 2022 tilldelade vi CPT-kod 0662T till APC New Technology 1520 (New Technology - Level 20 ($1801- $1900)) med en ersättningsnivå på $1 850,50." OPPS beslut bekräftar att för kalenderår 2023 kommer CPT-koden 0662T att fortsätta tilldelas den nya teknologin APC 1520. https://www.cms.gov/files/document/cy2023-hospital-outpatient-prospective-payment-system-and-ambulatory-surgical-center-final-rule.pdf (se sidorna 212-213)

En Ambulatory Payment Classification (APC) är den amerikanska regeringens metod för att betala sjukvårdsinrättningar för öppenvårdstjänster inom Medicare-programmet. Betalningsuppdraget möjliggör kostnadsersättning under Medicare Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS).

Denna bestämmelse för skalpkylning stöder den konsekventa användningen av CPT-koden för skalpkylning och APC, föreslagen och slutförd inom OPPS-regeln för 2022 och inkluderad i den föreslagna regeln tidigare i år. Den fortsatta tilldelningen av CPT-koden som tilldelades skalpkylning 2021 (0662T) med APC New Technology-koden 1520 och med en ersättningsnivå på 1 850,50 USD, är viktig för att tillåta utövare att fakturera för skalpkylningstjänster och säkerställa tillgången av skalpkylning för Medicarepatienter.

Som tidigare utfärdats av CMS 2021, kan en ytterligare CPT-kod för skalpkylning på 0663T användas på följande sätt: Placering av enhet, övervakning och borttagning av enhet (lista separat utöver kod för primär procedur). 0663T ska användas tillsammans med 96409, 96411, 96413, 96415, 96416, 96417 och rapporteras en gång per kemoterapisession.

Enligt CMS (https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/CMS-Fast-Facts) är fler än 62 miljoner människor beroende av Medicare för sin sjukförsäkringsersättning. En studie från 2018 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29398469/) visar att 14,8 procent av Medicares förmånstagare har en cancerdiagnos. Ytterligare, visade the American Cancer Society 2013 (https://www.fightcancer.org/sites/default/files/2013-Medicare-Chartbook-Online-Version.pdf) att Medicares förmånstagare som passerat 65 år står för 54 procent av alla nya cancerfall.

Källor: 1. CMS slutgiltigt beslut 2 november 2022 https://www.cms.gov/files/document/cy2023-hospital-outpatient-prospective-payment-system-and-ambulatory-surgical-center-final-rule.pdf

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram