Contact

Paxman meddelar att US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalningen för skalpkylning

Idag meddelar Paxman att the US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalning för skalpkylning för de Medicare-anspråk som lämnats in med CPT-kod 0062T. Denna behandling har omtilldelats till New Technology APC 1520 med en nationell genomsnittlig ersättning på $1850,50 från 1 januari 2022.

En Ambulatory Payment Classification (APC) är den amerikanska regeringens metod för att betala sjukvårdsinrättningar för öppenvårdstjänster för Medicareprogrammet. Det nya betalningsuppdraget möjliggör kostnadsersättningen under Medicare Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS).

Det har funnits en långvarig nationell täckningsbenämning (NCD) för skalpkylning för att förhindra håravfall. I juni 2021 tilldelades APC 5732 (Level 2 Minor Procedures) en föreslagen betalningssats på $34,72, till följd av publiceringen av AMAs CPT-koder. Vid denna tidpunkt överklagade Paxman tillsammans med Dignitana till byrån, och inledde samtal för att fastställa en lämplig betalningsnivå för Medicares täckning av skalpkylning.

”Detta är viktigt för de cancerpatienter som behandlas med cellgifter över hela USA. Åtgärden förväntas stärka skalpkylningens status som högkvalitativ cancervård för vårdgivare och säkerställa en stark expansion av patienttillgången. 400 centra över hela USA använder redan Paxmans skaplkylningssystem.” Richard Paxman, VD för Paxman, säger vidare ”Paxman har lett initiativet, inklusive inkluderingen av skalpkylning i National Comprehensive Cancer Network® (NCCN) årliga riktlinjer som en klass 2A-rekommendation för patienter med bröstcancer 2019 och äggstockscancer 2020, lämplig kodning av American Medical Association (AM) och starkt förespråkande över hela USA- från ledande akademiska och lokala onkologiska institutioner till yrkesverksamma- och har nu möjliggjort detta steg i rätt riktning, för att få tillgång till skalpkylning i USA.”

Enligt CMS (https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/CMS-Fast-Facts) är fler än 62 miljoner människor beroende av Medicare för sin sjukförsäkringsersättning. En studie från 2018 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29398469/) visar att 14,8 procent av Medicares förmånstagare har en cancerdiagnos. Ytterligare, visade the American Cancer Society 2013 (https://www.fightcancer.org/sites/default/files/2013-Medicare-Chartbook-Online-Version.pdf) att Medicares förmånstagare som passerat 65 år står för 54 procent av alla nya cancerfall.

Källor:
1. CMS Final Ruling Nov 2, 2022 - CMS-1753FC (page 232-233, scalp cooling)  (https://www.cms.gov/medicaremedicare-fee-service-paymenthospitaloutpatientpps/cms-1753-fc)
2. CMS Press Release Nov 2, 2022 "CMS OPPS/ASC Final Rule Increases Price Transparency, Patient Safety and Access to Quality Care" (https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-oppsasc-final-rule-increases-price-transparency-patient-safety-and-access-quality-care)
3. CMS Fact Sheet Nov 2, 2022 - CY 2022 Medicare Hospital Outpatient Prospective Payment System and Ambulatory Surgical Center Payment System Final Rule (CMS-1753FC) (https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/cy-2022-medicare-hospital-outpatient-prospective-payment-system-and-ambulatory-surgical-center-0)

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram