PAXMAN meddelar att lagförslaget som föreslog obligatorisk försäkringstäckning av skalpkylningskostnader för cancerpatienter inte tog sig igenom Texas andra kammare (senaten), efter att ha röstats igenom av representanthuset. Skalpkylning har samtidigt hamnat på agendan i fler delstater i USA, och motsvarande lagförslag förbereds i New York och ytterligare delstater.

Lagförslaget i Texas (Texas H.B. 3984) röstades igenom i det beredande utskottet med 8-0 och därefter i representanthuset med 141-0. Dock motsatte sig senatens handelskommittén lagförslaget vilket hindrade en omröstning i senaten. Oppositionen var inte riktad direkt mot det specifika lagförslaget, utan mot att ett ovanligt stort antal lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för hälsovårdsplaner lagts fram i år. Detta aktiverade lobbyister kopplade till betalande parter inom den privata hälsovården samt vissa policyorganisationer som motsätter sig ökade kostnader för branschen. Förslaget kan nu tidigast tas upp igen 2021. Det är inte ovanligt att ett lagförslag behöver mer än ett försök för att samla tillräckligt stöd i båda kamrarna.

Det starka stödet i Texas representanthus har samtidigt bidragit till att föra upp skalpkylning på agendan i fler delstater. PAXMAN kommer nu att bidra aktivt till förberedelser av motsvarande lagförslag i New York och ytterligare delstater.

– Den starka majoriteten för lagförslaget i Texas representanthus, trots en minimal kampanj för att samla stöd från enskilda ledamöter, visar att det finns ett starkt intresse från folkvalda lagstiftare i USA att ge breda patientgrupper väsentligt förbättrad tillgång till skalpkylning vid cellgiftsbehandling. Det är en mycket glädjande utveckling som gör det spännande för oss att medverka till förberedelserna av liknande lagförslag i New York och ytterligare stater, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN meddelar att lagförslag om kostnadstäckning för skalpkylning inte gick igenom i Texas