Contact

PAXMAN meddelar att lagförslag om kostnadstäckning för skalpkylning inte gick igenom i Texas

PAXMAN meddelar att lagförslaget som föreslog obligatorisk försäkringstäckning av skalpkylningskostnader för cancerpatienter inte tog sig igenom Texas andra kammare (senaten), efter att ha röstats igenom av representanthuset. Skalpkylning har samtidigt hamnat på agendan i fler delstater i USA, och motsvarande lagförslag förbereds i New York och ytterligare delstater.

Lagförslaget i Texas (Texas H.B. 3984) röstades igenom i det beredande utskottet med 8-0 och därefter i representanthuset med 141-0. Dock motsatte sig senatens handelskommittén lagförslaget vilket hindrade en omröstning i senaten. Oppositionen var inte riktad direkt mot det specifika lagförslaget, utan mot att ett ovanligt stort antal lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för hälsovårdsplaner lagts fram i år. Detta aktiverade lobbyister kopplade till betalande parter inom den privata hälsovården samt vissa policyorganisationer som motsätter sig ökade kostnader för branschen. Förslaget kan nu tidigast tas upp igen 2021. Det är inte ovanligt att ett lagförslag behöver mer än ett försök för att samla tillräckligt stöd i båda kamrarna.

Det starka stödet i Texas representanthus har samtidigt bidragit till att föra upp skalpkylning på agendan i fler delstater. PAXMAN kommer nu att bidra aktivt till förberedelser av motsvarande lagförslag i New York och ytterligare delstater.

– Den starka majoriteten för lagförslaget i Texas representanthus, trots en minimal kampanj för att samla stöd från enskilda ledamöter, visar att det finns ett starkt intresse från folkvalda lagstiftare i USA att ge breda patientgrupper väsentligt förbättrad tillgång till skalpkylning vid cellgiftsbehandling. Det är en mycket glädjande utveckling som gör det spännande för oss att medverka till förberedelserna av liknande lagförslag i New York och ytterligare stater, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram