Contact

PAXMAN meddelar att delstaten Texas i USA utreder ett lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning

PAXMAN meddelar att delstaten Texas utreder ett lagförslag som gör det obligatorisk för hälsovårdsprogram att täcka skalpkylningskostnader i samband med cancerbehandling. Förslaget presenterades vid en hearing i utskottet för försäkringsfrågor den 16 april, och röstas det igenom skulle det utgöra ett genombrott på vägen mot allmän kostnadstäckning i USA.

Texas är USAs näst folkrikaste delstat med omkring 29 miljoner invånare, och PAXMAN har idag skalpkylningssystem installerade på 31 platser i regionen. Om lagförslaget (Texas H.B. 3984) går igenom delstatens båda kamrar förväntas det bidra till en väsentlig ökning av nyttjandegraden för dessa system.

– Om Texas bestämmer sig för att lagstifta om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning skulle det sända en historisk signal till övriga delstater i USA om vikten av att cellgiftspatienter kan upprätthålla en hög livskvalitet under behandlingsperioden. Risken att tappa håret gör att många patienter i USA avstår från cellgiftsbehandling, och skalpkylning är ett av de viktigaste verktygen för att minska denna siffra, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN är en aktiv supporter till det aktuella lagförslaget, inklusive förmedling av rekommendationsbrev från viktiga partners som Texas Oncology och skalpkylningsstiftelsen HairToStay. Den ansvariga forskaren för den PAXMAN-sponsrade kliniska multicenter-studien i USA, Dr. Julie Nangia vid Baylor College of Medicine i Houston, var en av de personer som medverkade vid gårdagens utfrågning i utskottet.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram