PAXMAN meddelar att delstaten Texas utreder ett lagförslag som gör det obligatorisk för hälsovårdsprogram att täcka skalpkylningskostnader i samband med cancerbehandling. Förslaget presenterades vid en hearing i utskottet för försäkringsfrågor den 16 april, och röstas det igenom skulle det utgöra ett genombrott på vägen mot allmän kostnadstäckning i USA.

Texas är USAs näst folkrikaste delstat med omkring 29 miljoner invånare, och PAXMAN har idag skalpkylningssystem installerade på 31 platser i regionen. Om lagförslaget (Texas H.B. 3984) går igenom delstatens båda kamrar förväntas det bidra till en väsentlig ökning av nyttjandegraden för dessa system.

– Om Texas bestämmer sig för att lagstifta om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning skulle det sända en historisk signal till övriga delstater i USA om vikten av att cellgiftspatienter kan upprätthålla en hög livskvalitet under behandlingsperioden. Risken att tappa håret gör att många patienter i USA avstår från cellgiftsbehandling, och skalpkylning är ett av de viktigaste verktygen för att minska denna siffra, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN är en aktiv supporter till det aktuella lagförslaget, inklusive förmedling av rekommendationsbrev från viktiga partners som Texas Oncology och skalpkylningsstiftelsen HairToStay. Den ansvariga forskaren för den PAXMAN-sponsrade kliniska multicenter-studien i USA, Dr. Julie Nangia vid Baylor College of Medicine i Houston, var en av de personer som medverkade vid gårdagens utfrågning i utskottet.

PAXMAN meddelar att delstaten Texas i USA utreder ett lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning