PAXMAN, den ledande globala tillverkaren och leverantören av utrustning för skalpkylning, meddelar idag att American Medical Association (AMA) CPT (Current Procedural Terminology) Editorial Panel publicerade sin sammanfattning av åtgärder från mötet i oktober 2020. CPT:s redaktionella panel upprättade en kategori III-kod för skalpkylning.

Sammanfattningen av panelåtgärder är ett preliminärt steg och koder tilldelas inte, och den exakta formuleringen för en katgori III-CPT-kod är inte slutförd förrän strax innan AMA publicerar de nya kategori III-CPT-koderna den 1 januari 2021 (https://www.ama-assn.org/practice-management/cpt/category-iii-codes). För mer information, se sammanfattningen på AMAs hemsida: https://www.ama-assn.org/about/cpt-editorial-panel/summary-panel-actions

AMAs beslut att införa en CPT-kod för behandlingar av skalpkylning är betydelsefull för patienter över hela USA. Det förväntas att detta steg kommer att förstärka skalpkylningens roll som en signifikant del av högkvalitativ cancervård för vårdgivare, samt säkerställa en stark ökad tillgång för patienter. Leverantörer och andra intressenter inom hälso- och sjukvården kan förvänta sig att nya CPT-koder för skalpkylning är tillgängliga den 1 juli 2021.

PAXMAN’s utrustning för skalpkylning är redan installerad på många ledande cancercentra I USA, och med över 330 centran som erbjuder PAXMAN’s skalpkylningssystem är CPT-koden en nyckelkomponent för PAXMAN’s strategi för tillväxt.

PAXMAN meddelar att CPT Editorial Panel upprättar CTP-kod för skalpkylning