Contact

PAXMAN meddelar att CPT Editorial Panel upprättar CTP-kod för skalpkylning

PAXMAN, den ledande globala tillverkaren och leverantören av utrustning för skalpkylning, meddelar idag att American Medical Association (AMA) CPT (Current Procedural Terminology) Editorial Panel publicerade sin sammanfattning av åtgärder från mötet i oktober 2020. CPT:s redaktionella panel upprättade en kategori III-kod för skalpkylning.

Sammanfattningen av panelåtgärder är ett preliminärt steg och koder tilldelas inte, och den exakta formuleringen för en katgori III-CPT-kod är inte slutförd förrän strax innan AMA publicerar de nya kategori III-CPT-koderna den 1 januari 2021 (https://www.ama-assn.org/practice-management/cpt/category-iii-codes). För mer information, se sammanfattningen på AMAs hemsida: https://www.ama-assn.org/about/cpt-editorial-panel/summary-panel-actions

AMAs beslut att införa en CPT-kod för behandlingar av skalpkylning är betydelsefull för patienter över hela USA. Det förväntas att detta steg kommer att förstärka skalpkylningens roll som en signifikant del av högkvalitativ cancervård för vårdgivare, samt säkerställa en stark ökad tillgång för patienter. Leverantörer och andra intressenter inom hälso- och sjukvården kan förvänta sig att nya CPT-koder för skalpkylning är tillgängliga den 1 juli 2021.

PAXMAN’s utrustning för skalpkylning är redan installerad på många ledande cancercentra I USA, och med över 330 centran som erbjuder PAXMAN’s skalpkylningssystem är CPT-koden en nyckelkomponent för PAXMAN’s strategi för tillväxt.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram