Paxman AB (publ) har tecknat sitt hittills viktigaste avtal sedan FDA-godkännandet i april i år. Kontraktet avser de avancerade skalpkylningssystem Paxman utvecklat för att motverka håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar hos bröstcancerpatienter, vilka i denna första omgång kommer att installeras hos 20 av Texas Oncologys kliniker. Kvinnor över hela Texas kommer därmed inom en snar framtid ges möjligheten att själva påverka sin situation under cellgiftsbehandlingen när det gäller möjligheten att få behålla sitt hår.

Texas Oncology, som ingår i kedjan US Oncology, tillhandahåller cancervård och stöd till patienter över hela Texas. Texas Oncology har profilerat sig genom sina lokalt förankrade cancerkliniker och har en stark närvaro i hela Texas med sina drygt 175 kliniker och 420 cancerläkare.

"Vi är otroligt stolta över att få bli en del av Texas Oncologys innovativa synsätt vad gäller cancervård. Paxman Scalp Cooling kommer att bidra till att förbättra patienternas livskvalitet i samband med cancerbehandlingen och därmed hjälpa Texas Oncology i deras ambition att tillhandahålla "Quality Cancer Care without Compromise", säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.

Sedan Paxman erhöll FDA-godkännande den 19 april i år har bolaget tecknat avtal med totalt 39 cancerkliniker i USA. Bland de senast tecknade avtalen finns, förutom Texas Oncology, bl a Oncology Hematology Care i Ohio, Virginia Cancer Specialists i Virginia, Hardin Memorial Health i Kentucky och South Florida Oncology and Hematology Consultants, LLC i Florida. Dessa system kommer att installeras inom de närmaste tre månaderna. I USA tillämpar Paxman en affärsmodell där bolaget erhåller en ersättning per behandling, vilket innebär att intäkterna genereras över tiden.