PAXMAN meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (SHONIN) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. Ansökan omfattar samtliga solida tumörer inklusive bröstcancer.

En storskaligt framgångsrik etablering i Japan är ett viktigt delmål för PAXMAN då landet utgör en av Asiens största och mest tongivande marknader för såväl cancerbehandling som medicintekniska produkter i allmänhet. Antalet nya cancerfall i Japan uppgår till drygt en miljon per år.

Bolaget har redan erhållit marknadscertifiering (NINSHO) i Japan, och ansöker nu om ett mer omfattande marknadsgodkännande (SHONIN) för samtliga solida tumörer, inklusive bröstcancer, baserat på en klinisk utvärdering med fem ledande cancerkliniker i landet.

Handläggningstiden för ett marknadsgodkännande (SHONIN) beräknas av den japanska hälsovårdsmyndigheten MHLW till cirka 6-13 månader. Det innebär att PAXMAN förväntar sig ett godkännande senast under 2019.

– Det finns många framstående cancercenter i Japan, och de förstår fördelarna med att använda skalpkylning som ett sätt att förbättra sina patienters livskvalitet. Vi ser därför en mycket stor potential för PAXMAN i Japan framöver, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Som oomtvistad global marknadsledare inom skalpkylning fortsätter PAXMAN att visa upp en stark tillväxt i de regioner där bolaget redan är etablerat. Under Q1 2018 erhölls bekräftade order om totalt 254 system varav 142 system i Nordamerika, 51 i Europa, 14 i Sydamerika, 25 i Asien och 22 i Australien.