Contact

PAXMAN lämnar in ansökan om marknadsgodkännande i Japan

PAXMAN meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (SHONIN) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. Ansökan omfattar samtliga solida tumörer inklusive bröstcancer. 

En storskaligt framgångsrik etablering i Japan är ett viktigt delmål för PAXMAN då landet utgör en av Asiens största och mest tongivande marknader för såväl cancerbehandling som medicintekniska produkter i allmänhet. Antalet nya cancerfall i Japan uppgår till drygt en miljon per år.

Bolaget har redan erhållit marknadscertifiering (NINSHO) i Japan, och ansöker nu om ett mer omfattande marknadsgodkännande (SHONIN) för samtliga solida tumörer, inklusive bröstcancer, baserat på en klinisk utvärdering med fem ledande cancerkliniker i landet.

Handläggningstiden för ett marknadsgodkännande (SHONIN) beräknas av den japanska hälsovårdsmyndigheten MHLW till cirka 6-13 månader. Det innebär att PAXMAN förväntar sig ett godkännande senast under 2019.

- Det finns många framstående cancercenter i Japan, och de förstår fördelarna med att använda skalpkylning som ett sätt att förbättra sina patienters livskvalitet. Vi ser därför en mycket stor potential för PAXMAN i Japan framöver, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Som oomtvistad global marknadsledare inom skalpkylning fortsätter PAXMAN att visa upp en stark tillväxt i de regioner där bolaget redan är etablerat. Under Q1 2018 erhölls bekräftade order om totalt 254 system varav 142 system i Nordamerika, 51 i Europa, 14 i Sydamerika, 25 i Asien och 22 i Australien.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram