Contact

PAXMAN kompletterar ansökan om utökat FDA-godkännande i USA

PAXMAN AB (publ) har kompletterat bolagets ansökan om ett utökat FDA-godkännande i USA i enlighet med myndighetens önskemål. Det utökade godkännandet kommer att möjliggöra användning av bolagets skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling av samtliga solida tumörer.

Den kompletterande informationen, som har lämnats in till och mottagits av FDA, består av en fördjupad analys av de kliniska resultat som utgör underlaget i bolagets utökade ansökan.

- Det kliniska underlaget till vår utökade FDA-ansökan krävde en mer omfattande analys för att kunna hanteras optimalt än vi hade förväntat oss. Det har förlängt behandlingstiden av denna ansökan, men skapar samtidigt potential att snabba upp kommande ansökningar i andra regioner, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN förväntar sig att FDA kommer att kunna slutföra behandlingen av bolagets ansökan utan behov av ytterligare kompletteringar. 

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram