Contact

PAXMAN kommenterar AMA-beslut om CPT-kod för skalpkylning

AMA (American Medical Association) i USA har beslutat att i dagsläget inte införa en specifik CPT-kod, som underlättar när patienter ansöker om kostnadsersättning för skalpkylning. Beslutet beror främst på att patientunderlaget ännu inte anses vara tillräckligt stort. PAXMAN förväntar sig att AMA kommer att revidera sin ståndpunkt i takt med att skalpkylning blir allt vanligare i USA.

Som PAXMAN tidigare meddelat ställer sig bolaget positivt till AMAs arbete med att ta fram en CPT-kod för samtliga FDA-godkända skalpkylningsbehandlingar. PAXMAN har inte varit drivande i frågan, men bolaget har bidragit med information till AMA vid behov. 

- Det här beskedet är givetvis tråkigt, men det är samtidigt inte oväntat då skalpkylning ännu är en relativt ny behandlingsform i USA. Det är dock viktigt att lyfta fram att AMA nu har kunskap om frågan, och inte ställer sig negativ till att införa en CPT-kod när patientunderlaget har blivit större, säger PAXMANs VD Richard Paxman. Han poängterar att PAXMAN upplever en betydande tillväxt i USA, både när det gäller installerade system och anslutna patienter.

- Vi har endast haft FDA-godkännande i drygt ett år för bröstcancer, och för bara några veckor sedan fördubblades vår adresserbara marknad i USA då vårt godkännande utökades till att även omfatta solida tumörer. Trots detta finns PAXMANs skalpkylning redan hos samtliga av de fem ledande cancercentren i USA, och totalt har vi över 289 skalpkylningssystem installerade och/eller beställda i landet. Det gör att vi förväntar oss en mycket stark patientanslutning under 2018, och det kommer AMA givetvis att ta hänsyn till när de framöver bevakar behovet av en CPT-kod. PAXMANs ledning är inte bekymrad över AMAs beslut, och vi ser ingen anledning till att detta skulle påverka vår nuvarande tillväxtstrategi, säger Richard Paxman.

PAXMAN arbetar aktivt för att så många patienter som möjligt skall kunna erhålla ersättning för sina kostnader i samband med skalpkylning. Utöver att främja införandet av en CPT-kod följer bolaget även arbetet med att ta fram HCPCS-koder för skalpkylning, och bolagets ledning har en frekvent och god dialog med flertalet tongivande försäkringsbolag. Dessutom arbetar PAXMAN aktivt för att inkludera skalpkylning i de nationella riktlinjerna för cancervård i USA, något som snabbt och effektivt skulle öka antalet patienter som erbjuds tillgång till behandlingen.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram