PAXMAN har tecknat ett avtal om forskningssamarbete med Nationella universitetssjukhuset i Singapore för utveckling av ett portabelt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Målsättningen är att ha en prototyp redo för kliniska studier under andra kvartalet 2020.

Det nya utvecklingsprojektet skapar betydande synergier för PAXMAN inom både produktutveckling och global marknadsföring/försäljning av kylningsprodukter inom onkologimarknaden, för hantering av bieffekter av cellgiftsbehandling.Målsättningen är att ta fram en portabel medicinsk kylningsprodukt som breddar verksamheten till gagn för bolagets marknadsledande skalpkylningssystem samt övriga pågåendeprojekt inom forskning och utveckling. 

– Nu när PAXMAN är etablerad som global marknadsledare inom skalpkylning mot cellgiftsrelaterat håravfall, med ett positivt kassaflöde från vår operativa verksamhet, är tiden mogen att bredda vår produktportfölj till ytterligare indikationer. Vi är mycket nöjda med att kunna inleda det här samarbetet inom cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) tillsammans med Nationella universitetssjukhuset i Singapore. Deras team bidrar med expertis inom förebyggande av nervskador som kompletterar vår egen kunskap och erfarenhet inom kylning i medicinskt syfte, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

– Nationella universitetssjukhuset i Singapore har under en tid undersökt möjligheten att använda kylning av armar och ben för att förhindrauppkomsten av CIPN tillsammans med Singapores universitet. Det här samarbetet med PAXMAN gör det möjligt att ta detta lovande projekt till kliniska studier och därefter nå ut till ett stort antal patienter i hela världen, säger Dr. Raghav Sundar vid Nationella universitetssjukhuset i Singapore.

Eventuella patent och andra immateriella rättigheter som samarbetet ger upphov till kommer att samägas av parterna, medan PAXMAN erhåller exklusiv rätt att kommersialisera och sälja marknadsgodkända produkter. PAXMANsdel av projektet kommer att finansieras inom bolagets nuvarande budget för forskning och utveckling, och kräver således inte något externt kapitaltillskott.

Om cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Omkring 30-40 procent av alla patienter som behandlas med neurotoxiska cellgifter drabbas av CIPN enligt Dr. Sundar, med symptom från stickningar och känselnedsättningtill allvarlig smärta och temperaturkänslighet. Det saknas en botande behandling för CIPN, men marknaden för läkemedel som lindrar neuropati-relaterade symptom uppskattas vara värd cirka 9 miljarder SEK (1 miljard USD).

PDF