Contact

Paxman inleder klinisk prövning för CIPN med National University Hospital, Singapore

Paxman tillkännager idag inledandet av en klinisk prövning med National University Hospital, Singapore, i samarbete med The N.1 Institute for Health, National University of Singapore.

Studien, "A Novel Limb Cryocompression System for Prevention of Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy", är nu listad på ClinicalTrials.gov - en databas med privat och offentligt finansierade kliniska studier utförda runt om i världen.

Studien syftar till att undersöka säkerheten och tolerabiliteten av kryokompression i extremiteterna för att förebygga kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN) via det nyutvecklade Paxman Cryocompression System (PCCS) hos friska försökspersoner och cancerpatienter.

Paxman-enheten kommer att testas med avseende på dess säkerhet när det gäller att leverera kryokompression i armar och ben samt effektivitet för att förbättra bevarandet av perifera nerver under kemoterapi. Effektiviteten av prevention kommer att övervakas med hjälp av olika kliniska och patientrapporterade resultat.

Den första delen av studien kommer att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av kryokompression i extremiteterna hos friska försökspersoner och kommer att bestämma den optimala temperaturen och trycket som ska användas. Förekomst eller avsaknad av kärnhypotermi kommer också att studeras.

När den optimala temperaturen och trycket för extremitetskryokompression har fastställts hos friska försökspersoner kommer en grupp cancerpatienter att genomgå extremitetskryokompression under flera cykler av kemoterapi för att fastställa säkerhet och tolerabilitet för upprepad behandling.

Studien beräknas starta denna månad med slutdatum beräknat till september 2023. En större randomiserad fas 3-effektivitetsstudie planeras att öppnas under andra halvan av 2022.

Richard Paxman, VD för Paxman, sa: "Genom denna viktiga studie hoppas vi kunna bevisa säkerheten och tolerabiliteten av kryokompression i extremiteterna för att förebygga kemoterapi-inducerad perifer neuropati, som är en försvagande biverkning för många cancerpatienter. Behandlingen av CIPN är ett otillfredsställt och allt mer akut kliniskt behov, och en förebyggande lösning kommer förhoppningsvis att förbättra livskvaliteten för ett betydande antal patienter runt om i världen.”

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram