PAXMAN meddelar att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för sitt marknadsledande skalpkylningssystem i Pakistan med bolaget Varitron. Avtalet utökar PAXMANs globala räckvidd med en marknad som omfattar 220 miljoner invånare och nästan 200 000 nya cancerfall per år.

En ansökan om marknadsgodkännande i Pakistan för PSCS, den senaste versionen av PAXMANs skalpkylningssystem, kommer snart att lämnas in till landets läkemedelsmyndighet. Besked förväntas under Q1 2020. När marknadsgodkännande erhållits kommer Varitron och PAXMAN att lansera systemet samt inleda omfattande marknadsaktiviteter med syfte att öka kännedomen hos ledande forskare och cancercenter.

– Vi ser fram emot att snart kunna erbjuda skalpkylning till ett stort antal cancerpatienter på denna asiatiska tillväxtmarknad tillsammans med Varitron. Det finns redan ett stort intresse från ledande cancercenter i Pakistan, och vi förväntar oss att kunna omvandla det till betydande försäljningsvolymer under de kommande åren, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Den Lahore-baserade distributören Varitron har betydande erfarenhet av samarbete med både den offentliga och privata delen av Pakistans hälsovård. Omkring 200 000 nya cancerfall upptäcks i Pakistan varje år, och den privata cancervården är på stark frammarsch i takt med att efterfrågan från landets växande medelklass ökar i framförallt storstadsområdena. Pakistans marknad för medicintekniska produkter bedöms vara värd omkring 450 miljoner USD, och den förväntas växa till över 500 miljoner USD år 2020.

PAXMAN och Varitron utvärderar för närvarande olika affärsmodeller för att hitta den mest optimala strategin att använda i Pakistan. Parterna kommer att ta ett beslut i god tid innan ett marknadsgodkännande förväntas.

PAXMAN förstärker sin marknadsnärvaro i Asien med distributionsavtal för Pakistan