Contact

PAXMAN förstärker sin marknadsnärvaro i Asien med distributionsavtal för Pakistan

PAXMAN meddelar att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för sitt marknadsledande skalpkylningssystem i Pakistan med bolaget Varitron. Avtalet utökar PAXMANs globala räckvidd med en marknad som omfattar 220 miljoner invånare och nästan 200 000 nya cancerfall per år.

En ansökan om marknadsgodkännande i Pakistan för PSCS, den senaste versionen av PAXMANs skalpkylningssystem, kommer snart att lämnas in till landets läkemedelsmyndighet. Besked förväntas under Q1 2020. När marknadsgodkännande erhållits kommer Varitron och PAXMAN att lansera systemet samt inleda omfattande marknadsaktiviteter med syfte att öka kännedomen hos ledande forskare och cancercenter.

– Vi ser fram emot att snart kunna erbjuda skalpkylning till ett stort antal cancerpatienter på denna asiatiska tillväxtmarknad tillsammans med Varitron. Det finns redan ett stort intresse från ledande cancercenter i Pakistan, och vi förväntar oss att kunna omvandla det till betydande försäljningsvolymer under de kommande åren, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Den Lahore-baserade distributören Varitron har betydande erfarenhet av samarbete med både den offentliga och privata delen av Pakistans hälsovård. Omkring 200 000 nya cancerfall upptäcks i Pakistan varje år, och den privata cancervården är på stark frammarsch i takt med att efterfrågan från landets växande medelklass ökar i framförallt storstadsområdena. Pakistans marknad för medicintekniska produkter bedöms vara värd omkring 450 miljoner USD, och den förväntas växa till över 500 miljoner USD år 2020.

PAXMAN och Varitron utvärderar för närvarande olika affärsmodeller för att hitta den mest optimala strategin att använda i Pakistan. Parterna kommer att ta ett beslut i god tid innan ett marknadsgodkännande förväntas.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram