PAXMAN meddelar att bolaget kommer att utöka och förstärka sin marknadskommunikation tillsammans med IR-byrån Honeybadger. En kommunikationsplan för 2018 har färdigställts och inkluderar bland annat ett nyhetsbrev med fördjupande information om bolagets verksamhet samt dess pågående globala expansionsfas.

Som en del i denna satsning utses Honeybadger till PAXMANs IR-partner i enlighet med ett löpande avtal. Honeybadger åtar sig att bistå PAXMAN med strategisk rådgivning samt inom framtagandet av bolagets regulatoriska och icke-regulatoriska marknadskommunikation. Avtalet inkluderar även möjlighet att genomföra PR-kampanjer med fokus på svenska bransch- och affärsmedier.

– Under de senaste 12 månaderna har vi installerat PAXMANs ledande skalpkylningssystem vid några av de främsta cancercentren i USA samt tecknat ett licensavtal för Mexiko med ett av världens största läkemedelsbolag. Framöver kommer vi tillsammans med Honeybadger att fortsätta bygga en stark marknadskommunikation baserad på PAXMANs historia, tidigare framgångar och framtida milstolpar. Vi förväntar oss att denna satsning kommer att göra bolaget mer attraktivt för både svenska och internationella investerare, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

– PAXMAN är en innovativ marknadsledare med teknologi som kan förbättra livskvaliteten för människor över hela världen. Det är i linje med våra grundläggande värderingar, vilket gör det inspirerande att vara med och förstärka PAXMANs historia och skapa en effektiv kommunikationsplattform riktad mot viktiga målgrupper som aktieägare, investerare och media, säger Honeybadgers vd Johan Waldhe.

PAXMAN's nya kommunikationsplan kommer att införas successivt under året, inklusive publicering av det löpande nyhetsbrevet varannan månad på svenska med början i mars. Detta format kommer sedan att utvärderas under det andra halvåret.

Om Honeybadger
Honeybadger AB är en kvalitetsmedveten IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg som skapar effektiv och transparent kommunikation tillsammans med noterade bolag. De fokuserar på kunder med potential att främja livsförhållandena för människor, djur och natur genom vetenskapliga och teknologiska framsteg. Honeybadger är baserat på 15 års erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring åt noterade bolag samt aktörer inom finanssektorn.