Contact

PAXMAN erhåller utökat FDA-godkännande i USA för bolagets skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att man nu erhållit ett utökat FDA-godkännande som inkluderar användning av bolagets avancerade skalpkylningssystem vid behandling av solida tumörer. Godkännandet utökar väsentligen antalet potentiella cancerfall per år som systemet är godkänt för i USA, från ca 250 000 bröstcancerfall till över 1 miljon fall av bröstcancer och solida tumörer. 

PAXMANs initiala ansökan om ett utökat godkännande lämnades in till FDA i oktober 2017. Den kompletterades därefter i början av maj 2018, i enlighet med önskemål från FDA om viss komplettering samt ytterligare analys av det omfattande kliniska underlaget. 

PAXMAN har i dagsläget installerat totalt cirka 225 system i USA, och har därutöver erhållit bekräftade order om ytterligare drygt 65 system. Det utökade godkännandet skapar utmärkta möjligheter för PAXMAN att väsentligen öka patientrekryteringen i USA för redan installerade system. Samtidigt ökar sannolikheten att redan anslutna kliniker och cancercenter beställer fler system. 

- Det är tillfredsställande att vi nu kan erbjuda denna viktiga teknologi till mångdubbelt fler patienter i USA, då den bevisligen ökar deras livskvalitet under behandlingsperioden. Vårt skalpkylningssystem används redan för solida tumörer på i stort sett samtliga övriga marknader där vi är etablerade, så det här är ett viktigt besked för vår fortsatta globala expansion, säger PAXMANs VD Richard Paxman. 

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram