PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en rörelsekredit om 10 MSEK till en finansiell buffert för att säkerställa initiala åtaganden relaterade till tecknade kontrakt i USA, och samtidigt ha möjlighet att öka expansionstakten på denna viktiga marknad. Rörelsekrediten beräknas vara mer än tillräcklig tills PAXMAN-koncernen kan leverera ett positivt kassaflöde.

– Vår starka expansionstakt i USA har till och med överträffat våra egna förväntningar sedan FDA-godkännandet erhölls i april 2017. Det är givetvis mycket glädjande, och efterfrågan fortsätter att växa hos både cancerpatienter och vårdgivare i olika delar av världen som vill använda vår ledande skalpkylningsteknologi, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

Han betonar vikten av att bibehålla ett starkt momentum i USA. Denna kortsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för PAXMAN att fortsätta använda bolagets mest framgångsrika affärsmodell, där PAXMAN står för kylsystem och initial utbildning mot en fast ersättning per behandling.

– Denna rörelsekredit ger oss den arbetsro och den likviditet som behövs för att genomföra våra tillväxtplaner i USA tills affärsmodellen börjar leverera betydande löpande intäkter. Baserat på en stark anslutningstakt för patienter i USA är det inte säkert att den behöver tas i anspråk. Jag vill dock ta höjd för att även kunna ta fler större kontrakt i USA utan att skapa någon oro kring vår finansiella situation. Vi ser inget behov av ytterligare kapitaltillskott för att genomföra vår nuvarande affärsplan, säger Richard Paxman.

Rörelsekrediten om 10 MSEK tillhandahålls av Sparbanken i Karlshamn.