Contact

PAXMAN erhåller rörelsekredit om 10 MSEK till finansiell buffert för att kunna öka expansionstakten i USA

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en rörelsekredit om 10 MSEK till en finansiell buffert för att säkerställa initiala åtaganden relaterade till tecknade kontrakt i USA, och samtidigt ha möjlighet att öka expansionstakten på denna viktiga marknad. Rörelsekrediten beräknas vara mer än tillräcklig tills PAXMAN-koncernen kan leverera ett positivt kassaflöde.

- Vår starka expansionstakt i USA har till och med överträffat våra egna förväntningar sedan FDA-godkännandet erhölls i april 2017. Det är givetvis mycket glädjande, och efterfrågan fortsätter att växa hos både cancerpatienter och vårdgivare i olika delar av världen som vill använda vår ledande skalpkylningsteknologi, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

Han betonar vikten av att bibehålla ett starkt momentum i USA. Denna kortsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för PAXMAN att fortsätta använda bolagets mest framgångsrika affärsmodell, där PAXMAN står för kylsystem och initial utbildning mot en fast ersättning per behandling.

- Denna rörelsekredit ger oss den arbetsro och den likviditet som behövs för att genomföra våra tillväxtplaner i USA tills affärsmodellen börjar leverera betydande löpande intäkter. Baserat på en stark anslutningstakt för patienter i USA är det inte säkert att den behöver tas i anspråk. Jag vill dock ta höjd för att även kunna ta fler större kontrakt i USA utan att skapa någon oro kring vår finansiella situation. Vi ser inget behov av ytterligare kapitaltillskott för att genomföra vår nuvarande affärsplan, säger Richard Paxman.

Rörelsekrediten om 10 MSEK tillhandahålls av Sparbanken i Karlshamn.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram