Contact

PAXMAN erhåller order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Totalt har PAXMAN nu tagit emot order om 50 system till Japan sedan marknadsgodkännande erhölls i landet i slutet av mars 2019.

I och med denna order utgör Japan nu PAXMANs tredje största marknad under 2019 efter USA och Storbritannien baserat på antalet sålda eller installerade system.

– Vår försäljning hittills i Japan är uppmuntrande och i linje med våra förväntningar. Vi ser positivt på att vår distributör Century Medical investerar stort för att kunna utnyttja vårt försprång som enda leverantör av ett marknadsgodkänt skalpkylningssystem i Japan. Personal från Century Medical kommer att utbildas och certifieras vid vårt huvudkontor i Storbritannien i oktober, och därefter påbörjas processen med att installera systemen hos cancercenter i Japan, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Utöver 50 skalpkylningssystem har distributören Century Medical beställt 452 semi-personliga kylhättor. Det indikerar en positiv syn på den förväntade nyttjandegraden för de beställda systemen.

I Japan använder sig PAXMAN av en affärsmodell där beställda skalpkylningssystem säljs till distributören Century Medical. Distributören tecknar sedan hyres- eller leasingavtal med cancercentren, eller säljer systemen till cancercentren. PAXMAN får även betalt från distributören för varje semi-personlig kylhätta som säljs eller hyrs ut till en användare. Det innebär att PAXMAN kan minimera bolagets kapitalinvestering samtidigt som ett starkt löpande kassaflöde byggs upp i takt med att användningen av de installerade systemen ökar.

**Om PAXMANs marknadsgodkännande i Japan
**PAXMANs marknadsgodkännande (Shonin) i Japan omfattar den tydliga beskrivningen ”indication for use” för att motverka cellgiftsinducerat håravfall i samband med behandling av samtliga solida tumörer. Shonin-ansökningar behandlas av de japanska hälsovårdsmyndigheterna MHLW och PMDA, vilket gör att processen motsvarar ett FDA-godkännande i USA. Som jämförelse motsvarar en marknadscertifiering (Ninsho) CE-märkningsprocessen inom EU då den genomförs av en tredje part.

PAXMAN erhåller order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan PAXMAN erhåller order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram