Contact

PAXMAN erhåller order om 20 skalpkylningssystem till Japan två veckor efter marknadsgodkännande

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Systemen kommer att installeras på Tokyo Medical Center Hospital och Kyoto University Hospital, och leveranserna inleds i juni.

PAXMAN skalpkylningssystem erhöll marknadsgodkännande i Japan i mars 2019, och omfattande marknadsaktiviteter kommer att inledas under de kommande månaderna. Marknadsgodkännandet baseras på en framgångsrik klinisk studie som genomfördes vid fem ledande japanska cancercenter, och det är tydligt att det finns en stark efterfrågan i landet.

– Den här beställningen gör det möjligt att hålla ett snabbt och effektivt installationstempo i Japan med påbörjad leverans i juni. Vi märker av ett stort intresse från både vårdgivare och patienter, och ser fram emot att få bidra att till en förbättrad cancervård och högre livskvalitet för patienterna, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Japan utgör en av de största och mest inflytelserika marknaderna i Asien för både cancerbehandlingar och medicintekniska produkter i allmänhet. Omkring 1 miljon cancerfall upptäcks i Japan varje år.

– Vi har ett stort försprång i Japan som den enda leverantören med ett marknadsgodkänt skalpkylningssystem, och vi förväntar oss att landet kommer att bli en av våra viktigaste marknader från och med 2019 och framåt. Dessutom utgör Japan en utmärkt plattform för att öka kännedomen om PAXMAN och vår skalpkylning i hela Asien, säger Richard Paxman.

I Japan använder sig PAXMAN av en affärsmodell där beställda skalpkylningssystem säljs till distributören Century Medical. Distributören tecknar sedan hyres- eller leasingavtal med cancercentren, eller säljer systemen till cancercentren. PAXMAN får även betalt från distributören för varje semi-personlig kylhätta som säljs eller hyrs ut till en användare. Det innebär att PAXMAN kan minimera bolagets kapitalinvestering samtidigt som ett starkt löpande kassaflöde byggs upp i takt med att användningen av de installerade systemen ökar.

Om PAXMANs marknadsgodkännande i Japan

PAXMANs marknadsgodkännande (Shonin) i Japan omfattar den tydliga beskrivningen ”indication for use” för att motverka cellgiftsinducerat håravfall i samband med behandling av samtliga solida tumörer. Shonin-ansökningar behandlas av de japanska hälsovårdsmyndigheterna MHLW och PMDA, vilket gör att processen motsvarar ett FDA-godkännande i USA. Som jämförelse motsvarar en marknadscertifiering (Ninsho) CE-märkningsprocessen inom EU då den genomförs av en tredje part.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram