PAXMAN meddelar att bolaget märker av ett fortsatt starkt orderflöde i Europa i början av 2020, både från nya kunder och cancercenter i Storbritannien som önskar uppgradera sina äldre system. Bolaget erhöll nyligen en order om 16 system till prestigefyllda Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannien samt en order om 10 system till bolagets distributör i Italien.

The Royal Marsden har varit en ledande aktör inom cancerforskning och behandling sedan 1851 då sjukhuset blev det första i världen att helt specialisera sig på cancerdiagnos, behandling, forskning och utbildning. Idag rankas The Royal Marsden som ett av världens fem främsta cancercenter på grund av den inverkan som dess forskning har, och förfogar över två center i Chelsea och Sutton samt en medicinsk dagbehandlingsenhet vid Kingston Hospital.

De nu beställda 16 systemen, samt tre tidigare beställda system, kommer att användas för att uppgradera The Royal Marsdens äldre PAXMAN-system. Samtliga av de 16 systemen levereras med kapacitet för två samtidiga användare.

Tack vare The Royal Marsden Cancer Charity, som endast samlar in pengar till förmån för The Royal Marsden, kommer patienter vid The Royal Marsden att kunna dra nytta av dessa 16 nya skalpkylningssystem vid de olika sjukhusenheterna.

De 10 systemen till Italien kommer att levereras till PAXMANs distributör PRAESIDIA s.r.l. som önskar bygga upp ett lager inför kommande förväntade beställningar.

– Det är glädjande att kunna inleda 2020 med en starkt orderflöde i Europa från både existerande och nya kunder. The Royal Marsden är ett cancercenter med bred expertis, och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda marknadsledande skalpkylning från PAXMAN tillsammans med dem under många år framöver, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN erhåller order om 16 skalpkylningssystem till Storbritannien samt 10 system till Italien