Contact

PAXMAN erhåller order om 16 skalpkylningssystem till Storbritannien samt 10 system till Italien

PAXMAN meddelar att bolaget märker av ett fortsatt starkt orderflöde i Europa i början av 2020, både från nya kunder och cancercenter i Storbritannien som önskar uppgradera sina äldre system. Bolaget erhöll nyligen en order om 16 system till prestigefyllda Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannien samt en order om 10 system till bolagets distributör i Italien.

The Royal Marsden har varit en ledande aktör inom cancerforskning och behandling sedan 1851 då sjukhuset blev det första i världen att helt specialisera sig på cancerdiagnos, behandling, forskning och utbildning. Idag rankas The Royal Marsden som ett av världens fem främsta cancercenter på grund av den inverkan som dess forskning har, och förfogar över två center i Chelsea och Sutton samt en medicinsk dagbehandlingsenhet vid Kingston Hospital.

De nu beställda 16 systemen, samt tre tidigare beställda system, kommer att användas för att uppgradera The Royal Marsdens äldre PAXMAN-system. Samtliga av de 16 systemen levereras med kapacitet för två samtidiga användare.

Tack vare The Royal Marsden Cancer Charity, som endast samlar in pengar till förmån för The Royal Marsden, kommer patienter vid The Royal Marsden att kunna dra nytta av dessa 16 nya skalpkylningssystem vid de olika sjukhusenheterna.

De 10 systemen till Italien kommer att levereras till PAXMANs distributör PRAESIDIA s.r.l. som önskar bygga upp ett lager inför kommande förväntade beställningar.

– Det är glädjande att kunna inleda 2020 med en starkt orderflöde i Europa från både existerande och nya kunder. The Royal Marsden är ett cancercenter med bred expertis, och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda marknadsledande skalpkylning från PAXMAN tillsammans med dem under många år framöver, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram