Paxmans distributör i Italien, Praesidia s.r.l, har erhållit en order om 10 system av modellen PSCS2, för att tillgodose efterfrågan av skalpkylning hos Institute G.Pascale i Neapel.

Sjukhuset är en ny användare av Paxmans skalpkylningssystem och med de 10 enheterna, som var och en behandlar två patienter samtidigt, kommer sjukhuset kunna erbjuda möjligheten till kylning för alla lämpliga cancerpatienter.

Andelen cancer för män och kvinnor i Italien uppskattas till 290,6 per 100 000 invånare och landet har den högsta överlevnadsgraden i EU i genomsnitt för flera typer av cancer, fem år efter diagnos.

Sedan Praesidia anslöt sig till Paxmans nätverk av globala partners 2011 har 91 system installerats på cancercentra i Italien.

PAXMAN erhåller order om 10 system till Italien