PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om 10 skalpkylningssystem till Australien från Regional Health Care Group, bolagets distributör i Oceanien. Tidigare i juni bekräftades dessutom finansiering av upp till 10 system till Nya Zealand via samma distributör.

De 10 beställda systemen till Australien kommer att fördelas mellan olika cancercenter i landet. Den bekräftande finansieringen av upp till 10 system i Nya Zealand kommer från Breast Cancer Foundation New Zealand som planerar att installera dem på lämpliga regionala sjukhus i landet.

– Australien har varit en viktig marknad för PAXMAN under ett antal års tid, och det är glädjande att efterfrågan fortsätter att stiga i regionen. Skalpkylning erhåller allt mer välförtjänt uppmärksamhet som ett viktigt sätt att öka livskvaliteten hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling, och det är en utveckling som märks av över hela världen, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Australien är en av världens 20 största ekonomier med omkring 145 000 nya cancerfall per år, och det största landet i Oceanien. Under 2018 sålde PAXMAN 37 skalpkylningssystem till Australien, vilket gör landet till bolagets tredje största marknad baserat på antalet sålda system. Totalt har distributören Regional Health Care Group beställt 152 system av PAXMAN till Australien och Nya Zealand sedan distributionsavtalet tecknades år 2014. I Oceanien använder sig PAXMAN av en affärsmodell som innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören.

PAXMAN erhåller order om 10 skalpkylningssystem till Australien