PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsregistrering i Brasilien för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. De första beställningarna om minst 8 system totalt förväntas i närtid. PAXMAN och bolagets brasilianska distributör EPTCA Medical kommer att genomföra en officiell lansering av det nya systemet vid en medicinsk kongress i oktober.

Brasilien är världens nionde största ekonomi, och med över 200 000 cancerfall per år utgör landet en viktig sydamerikansk marknad för PAXMAN. Under 2018 sålde bolaget 28 skalpkylningssystem av en tidigare version i landet, vilket innebär att Brasilien är PAXMANs femte största marknad baserat på antalet sålda system.

EPTCA Medical och PAXMAN kommer att intensifiera sin marknadsföringssatsning i Brasilien från och med den officiella lanseringen i oktober. Detta förväntas leda till en ännu högre medvetenhet om hur skalpkylning kan användas för att förbättra patienters livskvalitet i samband med cellgiftsbehandling. Den utökade marknadssatsningen, samt att PAXMANs senaste skalpkylningssystem nu blir tillgängligt i Brasilien, förväntas leda till en betydande försäljningsökning över tid.

– Många patienter i Brasilien efterfrågar skalpkylning idag, och detsamma gäller cancercenter i landet som förstår betydelsen av att kunna erbjuda sina patienter en viss kontroll och normalitet i sina liv. Det är därför glädjande att kunna lansera vår PSCS-modell i Brasilien, och dessutom utöka vår närvaro på denna viktiga marknad tillsammans med vår framgångsrika distributör EPTCA Medical, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN kommer att fortsätta att använda sin existerande affärsmodell i Brasilien, vilket innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören. Kassaflödet från Brasilien under 2019 och framåt kommer att ge stöd till bolagets offensiva expansion på nya marknader där affärsmodeller med betalning per såld behandling och/eller kylhätta används.

PAXMAN erhåller marknadsregistrering i Brasilien för bolagets senaste skalpkylningssystem