PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. Det innebär att bolaget förväntar sig ett ökande orderflöde från PAXMANs sydafrikanska distributör Pharmacentrix under resten av året samt under 2020.

Sydafrika har cirka 58 miljoner invånare, och omkring 115 000 nya cancerfall upptäcks varje år. Landets regering investerar löpande för att förbättra det allmänna hälsovårdssystemet, men redan idag erbjuds en mycket hög medicinsk standard via privata hälsovårdsaktörer som utgör cirka 20 procent av den totala marknaden. Landet utgör därmed en lovande afrikansk tillväxtmarknad för PAXMAN. Sedan tidigare finns fyra PAXMAN-system installerade på prestigefyllda privata cancerkliniker och universitetssjukhus i Johannesburg och Kapstaden.

– I och med det här marknadsgodkännanden i Sydafrika börjar vi nu att förstärka PAXMANs marknadsnärvaro även i Afrika. Den här regionen har möjlighet att bidra med signifikant tillväxt över tid, och vi märker redan av ett starkt intresse från afrikanska forskare, cancercenter och patienter. Exempelvis presenterades vårt senaste skalpkylningssystem PSCS vid en nyligen genomförd onkologikonferens i Kapstaden, och vi erhöll då en mycket positiv respons, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Pharmacentrix och PAXMAN kommer nu att intensifiera sina marknadsaktiviteter i Sydafrika för att öka kännedomen om bolagets skalpkylning. Detta förväntas leda till en ökad försäljning i landet under resten av året samt under 2020. PAXMAN kommer samtidigt att erhålla värdefull feedback som kan användas i samband med framtida etableringar på ytterligare marknader i Afrika.

PAXMAN kommer att fortsätta att använda sin existerande affärsmodell i Sydafrika, vilket innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören. Kassaflödet från försäljning i Sydafrika kommer därmed att ge stöd till bolagets offensiva expansion på nya marknader där affärsmodeller med betalning per såld behandling och/eller kylhätta används.

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Sydafrika för PSCS, bolagets senaste skalpkylningssystem