Contact

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Sydafrika för PSCS, bolagets senaste skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. Det innebär att bolaget förväntar sig ett ökande orderflöde från PAXMANs sydafrikanska distributör Pharmacentrix under resten av året samt under 2020.

Sydafrika har cirka 58 miljoner invånare, och omkring 115 000 nya cancerfall upptäcks varje år. Landets regering investerar löpande för att förbättra det allmänna hälsovårdssystemet, men redan idag erbjuds en mycket hög medicinsk standard via privata hälsovårdsaktörer som utgör cirka 20 procent av den totala marknaden. Landet utgör därmed en lovande afrikansk tillväxtmarknad för PAXMAN. Sedan tidigare finns fyra PAXMAN-system installerade på prestigefyllda privata cancerkliniker och universitetssjukhus i Johannesburg och Kapstaden.

– I och med det här marknadsgodkännanden i Sydafrika börjar vi nu att förstärka PAXMANs marknadsnärvaro även i Afrika. Den här regionen har möjlighet att bidra med signifikant tillväxt över tid, och vi märker redan av ett starkt intresse från afrikanska forskare, cancercenter och patienter. Exempelvis presenterades vårt senaste skalpkylningssystem PSCS vid en nyligen genomförd onkologikonferens i Kapstaden, och vi erhöll då en mycket positiv respons, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Pharmacentrix och PAXMAN kommer nu att intensifiera sina marknadsaktiviteter i Sydafrika för att öka kännedomen om bolagets skalpkylning. Detta förväntas leda till en ökad försäljning i landet under resten av året samt under 2020. PAXMAN kommer samtidigt att erhålla värdefull feedback som kan användas i samband med framtida etableringar på ytterligare marknader i Afrika.

PAXMAN kommer att fortsätta att använda sin existerande affärsmodell i Sydafrika, vilket innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören. Kassaflödet från försäljning i Sydafrika kommer därmed att ge stöd till bolagets offensiva expansion på nya marknader där affärsmodeller med betalning per såld behandling och/eller kylhätta används.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram