PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Mexiko för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. PAXMAN och licenspartnern Teva kommer nu att intensifiera etableringen inför en officiell lansering senare under det andra kvartalet.

Marknadsgodkännandet i Mexiko motsvarar bolagets FDA-godkännande i USA. Det ger således rätt att marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet för användning i samband med cellgiftsbehandling av cancer.

– Jag är glad över att vi har erhållit marknadsgodkännande i Mexiko redan tidigare än förväntat. Det gör att vi kan tidigarelägga den officiella produktlanseringen till det andra kvartalet 2018. PAXMAN har märkt av ett betydande intresse för skalpkylning i Mexiko under de senaste åren, och vi ser fram emot att få bidra till en ökad livskvalitet för ett stort antal mexikanska cancerpatienter, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Som meddelats i januari 2018 har PAXMAN tecknat ett exklusivt licensavtal gällande den mexikanska marknaden med det globala läkemedelsbolaget Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva är väletablerad inom onkologibehandling på ett flertal tillväxtmarknader och bedöms därmed vara en utmärkt samarbetspartner som kan bidra till att accelerera PAXMANs globala expansion. Om lanseringen i Mexiko blir framgångsrik är intentionen att utöka samarbetet till ytterligare tillväxtmarknader.

För PAXMAN genererar licensavtalet med Teva löpande intäkter per såld kylhätta samt per behandling, och motsvarar därmed bolagets framgångsrika affärsmodell i USA.